Korporazioa
 • Lehendakariaren eta udalen ordezkarien datu biografikoak

  Eguneratuta

 • Lehendakariaren eta udalen ordezkarien helbide elektronikoak

  Eguneratuta

 • Organigrama eguneratua argitaratzen da. Honek Organo desberdinen arduradunak, baita bere funtzioak eta independentzia harremanak identifikatzea ere ahalbideratzen du

  Eguneratuta

 • Gobernu organo desberdinak eta horien funtzioak

  Eguneratuta

 • Mankomunitate Osoko Bilkuren akta osoak

  Eguneratuta

 • Mankomunitate Osoko Bilkuretan aurreikusitako eguneko gai-zerrendak

  Eguneratuta

 • Gobernu Batzordetako hitzarmen osoak eta akta osoak Osoko Bilkurak eskuordetuak aritzen direnean

  Eguneratuta

 • Beste aktak: gaietarako batzordearen aktak

  Eguneratuta

 • Tokiko Agenda 21 eta Makomunitatearen Plan Estrategikoa

  Eguneratuta

 • Urteko Planak argitaratzen dira eta horietan xede jakinak ezartzen dira, baita jarduerak, baliabideak, eta lortzeko beharrezkoa den aurreikusitako denbora ere

  Eguneratuta

 • Mankomunitatearen Lanpostuen Zerrenda LPZ osorik

  Eguneratuta

 • Mankomunitatearen Lan-Eskaintza Publikoa eta horren garapena eta exekuzioa

  Eguneratuta

 • Mankomunitateko langileen hitzarmen eta akordioak

  Eguneratuta

 • Udalaren eta honen partaidetzako Erakundeen Goi-karguek jasotzen dituzten ordainsariak

  Eguneratuta

 • Mankomunitatearen konfiantzazko Karguen (postuen) banakako zerrenda, eta bere banako edo taldeko eta ordain–sarien zenbatekoa

  Eguneratuta

 • Konfiantzazko langileen curriculum vitaea

  Eguneratuta

 • Karguak bertan behera uztearen ondorioz jasotako kalte ordainak

  Eguneratuta

 • Mankomunitatearen Ondasunen eta Eskubideen inbentarioa

  Eguneratuta

 • Mankomunitateari atxikitako ibilgailu ofizialen kopurua

  Eguneratuta

 • Mankomunitateak okupatzen dituen edo Mankomunitateari atxikitako berezko zein errentamenduan dituen ondasun higiezinen zerrenda

  Eguneratuta

 • Organo deszentralizatuen, erakunde instrumentalen eta Mankomunitatearen elkarteen oinarrizko datuak

  Eguneratuta

 • Organo deszentralizatuen, erakunde instrumentalen eta mankomunitate elkarteen Lanpostuen Zerrenda LPZ edo langileen zerrenda osorik argitaratzen da

  Eguneratuta

 • Erakunde deszentralizatuetako, erakunde instrumentaletako eta erakundeetako langileei aplikatzeko hitzarmena.

  Eguneratuta

 • Aholkularitza juridikoa eta esku-hartzekoaren barneko organoen txostenak argitaratzen dira, behi betikoak direnean

  Eguneratuta